Конкурс, посвященный Дню машиностроителя «Машиностроение – гордость Луганщины»

.

Положение об Открытом республиканском конкурсе, посвященном Дню машиностроителя «Машиностроение – гордость Луганщины»

 

https://sovminlnr.ru/akty-ispolnitelnyh-organov/ministerstvo-kulutri/16390-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-otkrytom-respublikanskom-konkurse-posvyaschennom-dnyu-mashinostroitelya-mashinostroenie-gordost-luganschiny.html